Actualitat

Inici > Actualitat > Cobertura energètica per la xarxa ferroviària

Cobertura energètica per la xarxa ferroviària

Dimecres, 25 de juny de 2008

L'empresa d'electrònica de potència Salicru ha desenvolupat equips a mida per protegir els sistemes de control i senyalització de l'AVE.Salicru ha subministrat més de 300 equips per assegurar l'òptim desenvolupament del tren d'alta velocitat, pels trams Madrid-Lleida-Barcelona, La Sacra-Toledo, Còrdova-Màlaga i Segòvia-Valladolid. 


Salicru ha dissenyat i desenvolupat els equips de control que s’han utilitzat fins ara; i té previst seguir-ho fent a les diferents inversions programades per la xarxa ferroviària en els propers anys. 

Pel moment, Salicru ha facilitat UPS monofàsics d'entrada i sortida, d'entrada monofàsica i de sortida trifàsica; estabilitzadors de tensió i sistemes d'energia segura a 48V de contínua. Aquests equips s'han instal•lat per: garantir l'alimentació dels transformadors i la dels diferents dispositius de senyalització, pels motors dels canvis d'agulla als diferents enclavaments i per les guixetes de telefonia mòbil, tècniques i de túnel. 

Tot això garantirà que el fluxe elèctric que consumeixen les instal•lacions ferroviàries tingui els nivells adequats per desenvolupar la seva activitat.

Actualitat destacada 
  • SPS PDU, la unitat de distribució d'energia

    Les Unitats de Distribució d'Energia de la sèrie SPS PDU de Salicru estan dissenyades per a distribuir energia provinent d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS), d'un generador o de la xarxa a múltiples dispositius, com ara racks de xarxes i servidors en data centers i sales d'ordinadors.

  • Salicru construeix un nou magatzem logístic i de distribució

    La nostra empresa està construint un nou magatzem al costat del seu centre productiu de Santa María de Palautordera, a Barcelona, amb l'objectiu d'acollir les funcions de logística, magatzematge, inventari i distribució dels productes. Es preveu que la seva entrada en funcionament sigui aquest mateix estiu.

  • SLC X-PERT, un SAI per a instal·lacions de gran potència crítica

    Salicru ha llançat al mercat la sèrie SLC X-PERT, Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda trifàsics (SAI/UPS) de tecnologia online de doble conversió, control DSP i disseny compacte, que garanteixen un subministrament permanent de qualitat per a totes les instal·lacions de gran potència crítica protegides per altes prestacions.