Actualitat

Inici > Actualitat > Nou estabilitzador de tensió RE3 de Salicru, la regulació electrònica més ràpida i precisa del mercat

Nou estabilitzador de tensió RE3 de Salicru, la regulació electrònica més ràpida i precisa del mercat

Dilluns, 26 de maig de 2014

Són molts els processos industrials on l'estabilitat de la tensió és  indispensable: des d'un ampli ventall d'aplicacions on els processadors  de control numèric i els autòmats són els responsables de garantir el  resultat final, fins a tot tipus de centres de càlcul, perifèrics  informàtics, equips de transmissió i comunicacions, equips de  laboratori, etc.

Per aquestes raons, en l'entorn elèctric actual, saturat i altament  inestable on les fluctuacions en la tensió de subministrament són molt  freqüents, els estabilitzadors de tensió tenen un paper importantíssim a  l'hora de garantir una tensió estable en aquelles càrregues més  sensibles a aquestes variacions.

Salicrú ha implementat les prestacions de la seva gamma RE incorporant  un Display LCD, opcions de comunicació i monitoratge a distància SICRES.  La nova sèrie d'estabilitzadors electrònics RE3 de Salicru, basats en  una estructura completament estàtica, destaquen pel seu alt rendiment,  de fins al 97%; la seva velocitat de resposta inferior als 100ms i  precisió de sortida de ± 2%, i estan disponibles en configuració  monofàsica o trifàsica i en un rang de potències que va des dels 300 VA  fins als 250 kVA. Els equips trifàsics estan concebuts amb una regulació  totalment independent per fase amb l'objectiu d'evitar eventuals  problemes de regulació deguts a desequilibris en les càrregues. Els  equips també incorporen un bypass estàtic que garanteix el  subministrament en cas d'una eventual avaria.

A més, complint amb els compromisos d'ecoeficiència adoptats per la  companyia, el seu disseny compta en la seva composició amb més del 80%  de materials reciclables, característica que permet una alta recuperació  dels seus components una vegada finalitzada la seva vida útil.

Actualitat destacada 
  • SPS PDU, la unitat de distribució d'energia

    Les Unitats de Distribució d'Energia de la sèrie SPS PDU de Salicru estan dissenyades per a distribuir energia provinent d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI/UPS), d'un generador o de la xarxa a múltiples dispositius, com ara racks de xarxes i servidors en data centers i sales d'ordinadors.

  • Salicru construeix un nou magatzem logístic i de distribució

    La nostra empresa està construint un nou magatzem al costat del seu centre productiu de Santa María de Palautordera, a Barcelona, amb l'objectiu d'acollir les funcions de logística, magatzematge, inventari i distribució dels productes. Es preveu que la seva entrada en funcionament sigui aquest mateix estiu.

  • SLC X-PERT, un SAI per a instal·lacions de gran potència crítica

    Salicru ha llançat al mercat la sèrie SLC X-PERT, Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda trifàsics (SAI/UPS) de tecnologia online de doble conversió, control DSP i disseny compacte, que garanteixen un subministrament permanent de qualitat per a totes les instal·lacions de gran potència crítica protegides per altes prestacions.